Moby Dick

Moby Dick - Home
Moby Dick… Hooglied voor een Walvis
Deutsche Fassung
English Version

Bestuur Stichting KunstKlank
Koene Vegter, voorzitter
Anita de Roos, secretaris
Clara van Rijn, penningmeester
Herma van Piekeren, muzikale leiding
Berend Bosch, artistiek coördinator
Martha Baalbergen, promotie
Ron Korbee, webredactie/communicatie

Secretariaat

A. van Gilsehof 27
2201LZ Noordwijk ZH

Sponsoren / donateurs:
Els Vink
Medewerker:
Mathee Swenne
Locatiemanager:
Dennis Schneider
Vrijwilligerscoordinatie:
Beppie Honders
Webmaster:
Anton Kors

Het zomerproject in 2007 is getiteld


Copyright © 1930 by R. R. Donnelley & Sons, Inc. and The Plattsburgh College Foundation, Inc. All rights reserved.

Stichting KunstKlank...
... gevestigd te Noordwijk (ZH), brengt professionele kunstenaars en niet-professioneel talent samen in kunstprojecten waarin elementen van de podiumkunsten, beeldende kunsten en muziek theatraal worden gecombineerd. De voorstellingen vinden meestal plaats buiten de reguliere theaters: er wordt gekozen voor unieke locaties die de zeggingskracht van de productie onderstrepen.

Door deze opzet dient de Stichting meerdere doelen: naast verrijking van het regionale theateraanbod biedt dit initiatief aan kunstenaars de mogelijkheid om unieke projecten gestalte te geven, en aan getalenteerde niet-professionals om ervaring op te doen dan wel hun gaven tot gelding te brengen.