Een luisterboek en audiotour voor Noordwijk


‘De dames Kampman hebben grote…, de dames Kampman hebben hele grote…,
de dames Kampman hebben hele grote… uitverkoop’.

Lang voordat de etherreclame in Nederland zich van een kleine kiem tot ware plaag in omroepland ontwikkelde wierf de Noordwijkse dorpsomroeper Dorus Mol al luidkeels, en met een gelijkaardig effectbejag, klanten voor de lokale neringdoenden. Maar zijn reputatie verkreeg hij vooral door het verkondigen van het laatste dorpsnieuws, waarvoor hij met zijn ‘klink’ de aandacht van de toehoorders trok. Zijn stem is inmiddels lang verstomd en leefde tot voor kort slechts voort in de herinnering van enkelen.
Maar sinds zomer 2008 is die stem door meesterverteller Eric Borrias opnieuw tot leven gebracht. Nu om de mooiste plekken van zijn geliefde dorp onder de aandacht te brengen.


De Stichting KunstKlank heeft voor Noordwijk een luisterboek en audiotour ontwikkeld waarbij Borrias in de rol van Dorus Mol de deelnemers een fascinerende rondleiding door het dorp geeft.
Vooral bekend als de badplaats omgeven door strand, duin en bloembollenvelden heeft Noordwijk niet alleen dat, maar nog veel meer, te bieden.
Met een CD, plattegrond en fotoboekje worden de deelnemers langs de natuurlijke, de blinkende en de verborgen schoonheid van Noordwijk meegevoerd. Men kan de wandeling zelf maken, maar ook thuis de verhalen en muziek beluisteren en de verbeelding laten spreken of herinneringen doen herleven.
Naast de opnieuw tot leven gebrachte stem van Dorus Mol weerklinken de stemmen van nog levende markante Noordwijkers met historische en anekdotische verhalen. Speciaal voor de cd gecomponeerde muziek en op muziek getoonzette gedichten vervolmaken het luisterspel.

Met de productie van ´Zeeverhalen van Binnenuit´ meent de Stichting KunstKlank een nieuwe impuls te geven aan de uitstraling en inhoud van Noordwijk als culturele badplaats.
Een waardevolle aanvulling op de ´Verborgen Klanken´ rondleidingen met muziek en theater van KunstKlank en op de zomerse historische rondwandelingen van het Genootschap "Oud Noordwijk" waarbij ervaren gidsen met hun vertelkunst bezoekers in groepsverband rondleiden en waarbij weer andere aspecten van het dorp aan bod komen en worden uitgediept.


Met eigen geluidsdrager of met een, tegen overlegging van geldig identiteitsbewijs en borgbetaling, bij Boekhandel van der Meer te verkrijgen Ipod kan men op elk gewenst moment een fraaie rondwandeling door Noordwijk maken. En voor wie liever thuisblijft is het een heerlijk hoorspel.

Prijs van de audiotour: Є 10,-

Verkrijgbaar bij: Boekhandel van der Meer
Vuurtorenplein 10
2202 PB Noordwijk
Tel.: 071-3613073
e-mail: Boekhandel van der Meer


Zeeverhalen van Binnenuit is samengesteld door:
Nicolaas Duin, Herma van Piekeren,
Martha Baalbergen, Willem Baalbergen,
Dick Passchier Hein Verkade.


Met medewerking van o.a.:
Eric Borrias (stem Dorus Mol)
Nic. van der Niet, de Mannen van de Wurft,
mevrouw Kaptein, mevrouw A. Plug en Ton Meijer.

Fotografie: Willem Krol

Muziek: C. Debussy, Bob Rigter Kwartet,
Nicolaas Duin, Herma van Piekeren, Olga Passchier,
Kleijnkoor Noordwijk, Jaco van Leeuwen.

Grafische vormgeving: Peter MinneeMet Zeeverhalen van Binnenuit:

Basisscholen op ontdekkingsreis langs erfgoed Noordwijk


De Stichting KunstKlank en het Erfgoedhuis Zuid-Holland hebben voor alle leerlingen van groep zeven van de Noordwijkse basisscholen een speciaal lesprogramma gemaakt. Leuke en bijzondere lessen om hen op een andere manier kennis te laten maken met heden en verleden van hun eigen woonplaats.
Op vrijdag 29 mei vertrekken alle leerlingen vanaf één van Noordwijks markeerpunten, de vuurtoren, om een bijzondere ontdekkingstocht door hun eigen dorp te gaan maken.
Met de door KunstKlank geproduceerde audiotour ‘Zeeverhalen van Binnenuit’ op hun iPod of Mp3 worden de leerlingen direct in een andere tijd gebracht: geen MSN, SMS of Twitter, maar één van de oudste communicatiemiddelen, de stem van een dorpsomroeper brengt hen de mooiste verhalen over toen en nu, wat en hoe, en waar en wanneer.

Erfgoedhuis Zuid Holland stelt zich tot doel het erfgoed als invalshoek te gebruiken voor verschillende vakken. De door KunstKlank geproduceerde audiotour is als hiervoor op maat gemaakt. De rondleiding sluit nauw aan bij vakken als geschiedenis, wereldoriëntatie en aardrijkskunde.
´Zeeverhalen van Binnenuit’ verenigt al die elementen in zich: stemmen die verhalen van wat soms nog maar zo’n nabij verleden is. Vertellingen over gewoontes, ambachten, huizen, straten en mensen van toen en van nu.

De komende jaren zullen de leerlingen van groep zeven in het voorjaar deze erfgoedlessen in Noordwijk kunnen volgen. Ieder jaar wordt een ander accent aan het programma gegeven. Dit jaar wordt extra aandacht besteed aan de oudste haringrokerij van Noordwijk. De leerlingen zullen tijdens de wandeling daar een bezoekje brengen en uitleg krijgen. Ter voorbereiding geeft Herma van Piekeren, artistiek leider van KunstKlank, van 11 t/m 19 mei 2009 speciale voorbereidende lessen op alle deelnemende scholen.


Foto's audiotour groep 7 basisscholen Noordwijk

Foto's audiotour groep 7 basisscholen Noordwijk 2