Skip to content

Hieronder vindt u een een selectie van liedteksten uit de voorstelling VAAR WEL

HEEL JE LEVEN HOUDEN DINGEN OP

tekst: Jan Boerstoel


Heel je leven houden dingen op,

niets dat je voor altijd kunt bewaren,

dat begint al met je kinderjaren

en dat gaat tot aan je dood toe door.

Heel je leven steeds weer op de schop,

ook al ben je net aan iets begonnen,

altijd zo gewonnen zo geronnen,

want daar kiest het leven blijkbaar voor.

 

Heel ons leven een lange rij

van wat ooit moet worden afgeschreven,

als een soort van levenslang gegeven

voor ons allen: jij en ik en wij,

heel ons leven zijn wij geen partij

voor de tijd die onbewogen doorgaat,

voor ons levenslot dat altijd voorgaat,

afscheid hoort er heel ons leven bij.

Vaar wel Vaar Wel Vaar Wel

 

EEN LAND VAN DICHTE DEUREN
tekst: Jan Boerstoel

 

Na maandenlang te hebben rondgezworven 

zijn wij uiteindelijk tot hier geraakt,

maar niemand hier die zich om ons bekommert

en er is niemand die ons wegwijs maakt.

Dit is een land van louter dichte deuren

en mensen die niet thuis lijken te zijn,

want alle huizen blijven aardedonker,

ook al beweegt er weleens een gordijn.

Een streepje licht om kort bij stil te staan,

maar niet voor ons bestemd, nemen wij aan,

wij hebben nog een lange weg te gaan…

 

Wij zullen zelf de weg moeten ontdekken,

waarlangs een nieuw bestaan wordt opgebouwd

en er het beste maar van zien te maken,

Iets wat ook hier allicht niet overhoudt.

Wij zullen ons hier moeten leren schikken,

hoe anders om ons heen ook wordt geleefd

en zorgen dat ons kind daaraan leert wennen, 

omdat die nog een toekomst voor zich heeft,

Wij hebben het per slot voor haar gedaan,

dus dat zal onze opdracht zijn voortaan,

Ook zij heeft nog een lange weg te gaan. 

 

 

VOORBIJ DE PIJN
tekst: Jan Boerstoel

 

Wat heb ik later vaak teruggedacht

aan mijn voorbije carrière jaren,

en ook aan wat voor jaren dat toen waren

en aan de offers die ik heb gebracht,

de dansvloer als een grote offerschaal… 

Het dansen als mijn offer aan de zaal.

 

Voorbij de pijn was het publiek,

was de muziek,

die ingehouden ging beginnen

om aan te zwellen en allengs aan kracht te winnen

en mij liet zweven op haar magische thermiek.

 

Voorbij de pijn

het warme bad,

proficiat,

bravo geroep, applaudisseren,

het al dan niet oprecht gemeend complimenteren

en weten, dat ik niet vergeefs geleden had.

 

Wat was het leven altijd een gevecht

met spieren die niet wilden wat ik wilde, 

dansmeesters die mij ongenadig drilden,

Ik deed mijn best, maar dat was iets te slecht.

En toch was ik wat ik had willen zijn…

Ondanks de pijn, want altijd had ik pijn.

 

Voorbij de pijn

was het geluk

en viel het juk

dat zelfgekozen was te dragen,

ondanks mijn angst, mijn twijfels en de tegenslagen

kon ik op die manier ontkomen aan de druk.

Een leven van zo af en toe los van de grond

en merken dat, heel soms, de hemel echt bestond

 

Naar Buiten, intermezzo
tekst: Eiman Ghadban

Papa, papa, ik zag het gezicht van mijn moeder in de lucht, zwaaiend en lachend naar me, en deze wolk lijkt op het gezicht van mijn zus,
Maar Papa, waarom zijn er tranen op je gezicht?
– Niets, Er vielen wat druppels uit de wolk op mijn gezicht. 

HOOP
tekst: Jan Boerstoel

 

Onaangedaan is weer een dag voorbij gegaan 

en heel veel is helaas gebleven bij het oude.

Maar dat is iets wat ons niet uit het veld kan slaan,

zolang wij erin slagen hoop te blijven houden.

 

Hoop voor de kinderen op ooit een beter leven,

een optimistisch en gelukkig toekomstbeeld 

en ondertussen om de moed niet op te geven,

als oorlog, ruzie en geweld hen parten speelt.

Hoop…

 

De dag, die ons misschien alweer niet heeft gebracht.      

wat wij verwachten mochten, gaat ten einde lopen,

maar wij zijn ervan overtuigd, dat na de nacht 

een nieuwe dag wacht om opnieuw te blijven hopen.

 

Hoop voor wie vluchten moest en alles werd ontnomen

en talloze verschrikkingen heeft meegemaakt,

de hoop om ooit ten slotte thuis te mogen komen

en hoop voor wie gewoon de weg is kwijtgeraakt.

Hoop…

                                                           

Onder de sterren wordt de wereld langzaam stil

op deze plek waar om ons heen de bomen zwijgen,

het leven mag dan met ons doen wat of het wil,

zolang er hoop bestaat zijn wij niet stuk te krijgen.

 

Hoop…

 

Back To Top
Zoeken