Skip to content

Hear my voice!

OMARM HET OUDE OM HET NIEUWE TE VERWELKOMEN

PROGRAMMA – 15, 16, 17 maart – o.l.v. Herma van Piekeren

 • Stabant iuxta crucem

Koor: Schola Gregoriana

Antifoon Stabant iuxta crucem Iesu mater eius, et soror matris eius Maria Cleophae, et Salome, et Maria Magdalene.Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria uit Magdala. (Joh. 19: 25)
V. Miserere mei, Deus, quoniam conculcavit me homo, tota die impugnans oppressit me.Wees mij genadig, God, want ze bedreigen mij, de hele dag bestoken en bestrijden ze mij.(ps. 56: 2)
Ant. Stabant iuxta …Bij het kruis …

Ariel Ramirez (1921-2010) uit Misa Criolla:

 • Kyrie

Solist: Aleksandra Popovska

Karl Jenkins (1944 -) uit Stabat Mater:

 • Cantus Lacrimosus
Stabat Mater dolorosa
iuxta Crucem lacrimosa,
dum pendebat Filius.
De moeder stond door smart bevangen
en met tranen langs haar wangen
waar haar zoon gekruisigd hing
Cuius animam gementem,
contristatam et dolentem
pertransivit gladius.
en het was haar in haar lijden
of een zwaard haar kwam doorsnijden
dat dwars door het hart heen ging.
O quam tristis et afflicta
fuit illa benedicta,
mater Unigeniti!
Hoe verdrietig en verloren
was de toch zo uitverkoren
moeder die hem ’t leven gaf.
Quae maerebat et dolebat,
pia Mater, dum videbat
nati poenas inclyti.
Ze moest klagen, ze moest rouwen
en ze beefde bij ’t aanschouwen
van zijn vreselijke straf.
 • Incantation
Salli li ajlinaa
ya qaddisa Maryam
ya walidat Allah,
al adharaal adhara
salli li ajlinaa
Bid voor ons
O heilige Maria,
O Moeder Gods,
Maagd der maagden,
Bid voor ons.
 • Vidit Jesum in tormentis
Quis est homo qui non fleret,
matrem Christi si videret
in tanto supplicio?
Wie voelt er geen tranen komen,
die daarheen wordt meegenomen,
waar hij Christus’ moeder vindt?
Quis non posset contristari
Christi Matrem contemplari
dolentem cum Filio?
Wie zou tranen binnenhouden
als hij dat verdriet aanschouwde
van de moeder bij haar kind?
Pro peccatis suae gentis
vidit Iesum in tormentis,
et flagellis subditum.
Zij zag wat hij heeft geleden
voor het kwaad dat mensen deden,
zag de zwepen, zag het slaan,
Vidit suum dulcem Natum
moriendo desolatum,
dum emisit spiritum.
hoorde ’t kind, door haar gedragen,
stervende om bijstand vragen,
zag hoe hij is doodgegaan.
Eia, Mater, fons amoris
me sentire vim doloris
fac, ut tecum lugeam.
Vrouw van liefde en genade,
wil toch op mijn schouders laden
alles wat u lijden doet.
Fac, ut ardeat cor meum
in amando Christum Deum
ut sibi complaceam.
‘k Wil mijn hart aan hem verpanden,
laat mij dan van liefde branden
opdat ik hem zo ontmoet.
 • Lament
Feeling all the grief and sorrow we live life with shadows in our hearts and minds, with tears that wait to fall when  sorrow in the world is more than we can truly bear.
We hear the cries of children, we see death cast shadows on their hearts and minds, as others in their grief stand crying, weeping, weeping, crying, crying, weeping, weeping for this world.On our bed of thorns such sorrow must surely end, our tears can wash away the sins of the world, no more crying, weeping, weeping, crying, crying, weeping, weeping in this world, this world.
Leven wij het leven met schaduwen in hart en geest, met tranen die wachten om te vallen wanneer het verdriet in de wereld groter is dan we kunnen dragen.
We horen het geschrei van kinderen, We zien de dood schaduwen op hun hart en geest werpen, terwijl moeders in hun verdriet huilen, wenen, wenen, huilen, huilen, wenen, wenen om deze wereld.Op ons bed van doornen zal zulk verdriet stellig eindigen, onze tranen kunnen de zonden van de wereld wegwassen, geen schreien meer, wenen, wenen, schreien, schreien, wenen, wenen in deze wereld, deze wereld.

Solist: Lotte Pierik

 • Improvisatie

Fluit: Aleksandra Popovska

Rachmaninov (1873-1943):

 • Vocalise

Cello: Sander van Berkel
Piano: Valentina Tóth

 • Stabat Sancta Maria

Stabat sancta Maria coeli Regina, et mundi domina, juxta crucem Domini nostri Jesu Christi dolorosa.

V. O vos omnes, qui transitis per viam, attendite et videte si est dolor sicut dolor meus.

De Heilige Maria, Hemelkoningin en heerseres der wereld, stond bedroefd bij het kruis van onze Heer Jezus Christus.(naar Joh 19: 25)

O Gij allen, die langsgaat op de weg, hoort en ziet of er lijden is gelijk mijn lijden. (Lament. 1: 12)

Koor: Schola Gregoriana

Karl Jenkins (1944-) uit Stabat Mater:

 • Sancta Mater
Sancta Mater, istud agas,
crucifixi fige plagas
cordi meo valide.
Moeder, wil mijn hart bezeren
met de wonden die hem deren,
die zo nederig wilde zijn
Tui Nati vulnerati,
tam dignati pro me pati,
poenas mecum divide.
om te lijden voor mijn zonden.
Laat mij lijden aan zijn wonden,
laat mij delen in de pijn.
Fac me tecum pie flere,
crucifixo condolere,
donec ego vixero.
Laat mij huilen aan uw zijde,
laat het kruis ook mij doen lijden
tot ik zelf eens doodgaan moet:
Iuxta Crucem tecum stare,
et me tibi sociare
in planctu desidero.
‘k wil mij naar het kruis begeven
om daar met u mee te leven
in wat hem zo lijden doet.
 • Now my life is only weeping
Now my life is only weeping,
like a candle melting,
like a flute my cries are song.Barchay balchoordd hasha haina,
sharach barmooth shaooth shra,
barmooth baroof rauvai kal. (Aramees)
Nu is mijn leven enkel wenen,
als een smeltende kaars,
mijn huilen is als gezang op een fluit.

Solist: Aleksandra Popovska

 • And the mother did weep
And the mother did weep
Vehaeym bachetah (Hebreeuws)
Lacrimavat Mater (Latijn)
Warkath hahi imma (Aramees)
Kai eklausen he meter (Grieks)
En de moeder huilde

Ernst von Dohnányl (1877-1960)

 • Pastorale

Piano: Valentina Tóth

Karl Jenkins (1944-) uit Stabat Mater:

 • Virgo Virginum
Virgo virginum praeclara,
mihi iam non sis amara,
fac me tecum plangere.
Stralende, ik moet u eren,
wil u toch niet vàn mij keren,
laat mij huilend bij u staan.
 • Are you lost in darkness
Are you lost out in darkness?
Is your sleep, your silence, endless?
Can you no more hear my voice?Ahtu sheereek bercheshka?
Damkuthak shetkaak dalalam?
Meshar arlam mashma kaalee?
Bent u verloren in duister?
In uw slaap, uw stilte, eindeloos?
Kunt u mijn stem niet meer horen?

Karl Jenkins (1944-) uit Stabat Mater:

 • Virgo Virginum
Virgo virginum praeclara,
mihi iam non sis amara,
fac me tecum plangere.
Stralende, ik moet u eren,
wil u toch niet vàn mij keren,
laat mij huilend bij u staan.
 • Are you lost in darkness
Are you lost out in darkness?
Is your sleep, your silence, endless?
Can you no more hear my voice?Ahtu sheereek bercheshka?
Damkuthak shetkaak dalalam?
Meshar arlam mashma kaalee?
Bent u verloren in duister?
In uw slaap, uw stilte, eindeloos?
Kunt u mijn stem niet meer horen?

Solist: Aleksandra Popovska

 • In paradisum / Chorus angelorum
In paradisum deducant te angeli;
in tuo adventu suscipiant te martyres et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem.Chorus angelorum te suscipiat
et cum Lazaro, quondam paupere,
aeternam habeas requiem.

Mogen de engelen u geleiden naar het paradijs; dat de martelaren bij uw komst u zullen ontvangen en u binnenleiden in de heilige stad Jeruzalem.

Moge het koor van de engelen u ontvangen en moge u met Lazarus, eens een arme, de eeuwige rust ontvangen.

Koor: Schola Gregoriana

Madredeus:

 • Fado Ao longue Mar
Porto calmo de abrigo
De um futuro maior
Ainda não está perdido
No presente temorNão faz muito sentido
Já não esperar o melhor
Vem da névoa saindo
A promessa anteriorQuando avistei ao longe o mar
Ali fiquei
Parada a olhar

Sim, eu canto a vontade
Canto o teu despertar
E abraçando a saudade
Canto o tempo a passar

Quando avistei ao longe o mar
Ali fiquei
Parada a olhar
Quando avistei ao longe o mar
Sem querer deixei-me ali ficar

Ik zing van hoop
En wederopstanding
En omhels het verlangen
Als de tijd verstrijktIk zie de zee in de verte
Zie Mezelf
Kijkend
Zonder te weten
Sta ik

Solisten: Valentina Tóth en Lotte Pierik

Karl Jenkins (1944-) uit Stabat Mater:

 • Paradisi gloria
Flammis ne urar succensus,
per te, Virgo, sim defensus
in die iudicii.
en wil dan mijn voorspraak wezen
als ik ’t helse vuur moet vrezen
na het oordeel voor zijn troon.
Christe, cum sit hinc exire,
da per Matrem me venire
ad palmam victoriae.
Laat het kruis over mij waken,
laat zijn dood mij sterker maken,
zodat hij me begeleidt
Quando corpus morietur,
fac, ut animae donetur
paradisi gloria. Amen.
en mijn ziel, als ’t lijf moest sterven,
de verrukking doet verwerven
die de hemel ons bereidt.

Kunst

Monica Stuurop Fotografie
Maria Blaisse Bamboekunst
Fé Zwanenburg Dans
Lois Aleksander Dans

Solisten

Henk Neven Bariton
Niels Bouwmeester Tenor
Aleksandra Popovska Alt
Sander van Berkel Cello

Vocaal Ensemble

Maartje de Heij
Judith van Kampen
Maja Henwood
Janne Kolpa
Koen Masteling
Maarten van Wijk
Michiel Barendse

KunstKlank Projectkoor
Schola Gregoriana o.l.v. Rens Tienstra
Cappella pro cantibus

ORKEST

Nationaal Symfonisch Kamerorkest
Thirza van Driel Concertmeester
Jaco van Leeuwen Orgel

licht en geluid

Wijnand van der Horst Lichtontwerp
Peter Velthuijzen/Daan Tonies Geluidsontwerp/registratie
Marieke van der Lippe Videoregistratie

Productie

Herma van Piekeren Artistieke Leiding
Martha Baalbergen Zakelijke Leiding
Sylvia van Stijn Productieleiding

Laura Pot assistent productie
Anita de Roos koororganisatie
Christiaan van Arkel assistent artistiek en pr

Boris Weijers stage orkest
Lennart Rusman stage organisatie
Nik van Beelen voorstellingstechniek
DPD ontwikkeling Sancta Maria
Nico van Hoogstraeten techniek kapel en landgoed
Wim van Kan, Wim Schelvis assistentie techniek
Ronald en Willy Heruer, Annette Uittenboogaard vrijwilligersorganisatie
Els van der Meer Catering cast & crew
Richard van Egmond procesfotografie

Bestuur KunstKlank

Liesbeth Pruijs 
Rob Jongerhuis
Hugo van den Berg
Berend Bosch
Anita de Roos

Met speciale dank aan Berthelle Passchier en Jan de Vreugd voor de initiëring van het start idee.

Hear my Voice! Koor

Paul van Aurich, Wout van Andel, Martha Baalbergen, Michiel Barendse, Ria Barendse, Leo Bartelse, Marijke van der Berg, Klaus de Bes, Jan Beugelsdijk, Bernadette Bom, Tineke Bos, Berend Bosch, Maryan Bosman, Ron Broekhof, Willem Corver, Stella Deetman, Co Dreef, Jeanette van Duijn, Hans Eebes, Willeke van Egmond, Paula Elkhuizen, Bénédicte-Marie Folio, Carlien Gaarman, Rhijna de Graaf, Gertrude Grijpink, Maja Henwood, Ingrid Hogervorst, Tonny Hogervorst, Peter Honders, Jos van Ierschot, Jaap Eisinga, Anneke de Jager, René de Jager, Rudo Jockin, Judith van Kampen, Wim van Kan, Alice van Kesteren, Mary van Kesteren, Wim van Kesteren, Janne Kolpa, Koen Masteling, Els van der Meer, Pien van der Niet, Emmy van Noort-van Kesteren, Carla van Oosten, Bente van Paridon, Klaas Passchier, Caroline Plomp, Toos Prins, Dorien Putman, Kees Putman, Ineke Ouwehand, Gretha Reitsma, Conny van Rhijn, Anita de Roos, André Roos, Nico Schaap, Els Schelvis-Kempen, Guus Smedts, Beatrijs Smits van Oyen, Eveline Sollner, Ellen Spaargaren, Olga van Tongeren, Bianca Turkenburg, Gemma Vaes, Jos van Varik, Gert Jan Verkerk, Els Vink, Coby de Visser, Daan Vogelezang, Gisela Vrolijk, Tineke Wagenaar , Guus Wakelkamp, Tineke van der Wiel, Maarten van Wijk, Cher Zwetsloot

Hear my Voice! Orkest

Viool
Anita Jongerman/Thirza van Driel
Marjolein Cante
Marieke Elbertsen
Iris vd Laar
Anne van Eck
Merel Jonker

Alt
Rani Kumar
Irma Haverkamp

Cello
Sander van Berkel
Magrita Rondeel

Cbas
Gabriel Barbalau

Hobo
Arco van Zon/Wilma Jongsma

Hoorn
Allart Robert
Anton Michel

Pauk
Arjan Jongsma

Trompet
Marc Kaptijn

Kleynkoor Academy

o.l.v. Olga Passchier, Chantal van der Klugt

Alysha van Ast, Bas van Egmond, Caprice van der Poel, Eefje van Elk, Eva Dekker, Frederique van der Vlugt, Isa Turk, Janne Bouwmeester, Jasmijn Buurman, Jessica Warmerdam, Lianne Pijpers, Lisa Wijnands, Liselot van der Meer, Macey Prins, Matteo Saroukhan, Michal Kranefuss, Micky Hoogervorst, Mila de Haas, Myrthe Galle, Quincy van der Zalm, Roos van Solinge, Sara Mossel, Sterre Schreuder, Thom Meester

Schola Gregoriana

o.l.v. Rens Tienstra

Henny Groenewoud, Joke de Haas, Hans Meiland, Ineke Meiland, Jan Meskers, Theo Mooijekind, Jan Oostdam, Piet van der Ploeg, Kees Putman, Willem Reijerkerk, Leo Salman, Marjanne Sipma, Sabine van Teijlingen-Lijdsman, Arjan de Vos, Marian Warmenhoven

Cappella pro cantibus

Els Amperse, Fred Amperse, Monique Baas, Mart Binnendijk, Peter Boogaard, Jaap Booij, Heleen van Diggele, Ingrid Dodde, Aart Dijkzeul, Rianne de Glint, Paul Hansen,  Maartje de Heij, Joske Kortleve, Marco Kortleve, Marion Kuiper, Netty Molenaar, Dieneke van Os, Bert Osinga, Heleen Reterink, Els Roelofs, Margot de Ruiter, Aart Verburg, Lucia van Vliet, Arthur Wassenaar, Marleen van Waveren.

Harpe Davids

Bas van der Tang, Siebren Miedema, Jaap Passchier, Jan Passchier, Hans Oosterkamp, Frans Kales, Petra van Rijn, Margreth de Groot, Klaartje Passchier, Marit Hogervorst.

Met dank aan al onze partners en vrijwilligers die verbaasd stonden bij het onmogelijke van gisteren,
Gingen geloven in de droom van morgen en helpen bij de werkelijkheid van vandaag. 

Back To Top
Zoeken