Gestrand Verlangen

Even onontkoombaar als eb en vloed bij elkaar horen, zo ontbrandt de liefde bij de eerste ontmoeting tussen Dido en…